Taneční aktuality
TANEČNÍ AKTUALITY

Taneční diář

20. července
Závěrečný večer a prezentace výsledků 8. Letních setkání SE.S.TAPrezentace práce stá?istů, sólo Serge Ricciho a dal?í
Divadlo Alfred ve dvoře, zač. ve 20h
20. července
ZĂ·vÄ?reÄ«nĂ˝ veÄ«er a prezentace vĂ˝sledkĹŻ 8. LetnĂ­ch setkĂ·nĂ­ SE.S.TAPrezentace prĂ·ce stĂ·?istĹŻ, sĂłlo Serge Ricciho a dal?Ă­
Divadlo Alfred ve dvoĹ?e, zaÄ«. ve 20h
23. července
Kdopak by se bál ?choreografie : Martin Dvořák
Festival ProArt 2006
Divadlo Ponec, zač. ve 20.30h
23. července
Kdopak by se bĂ·l ?choreografie : Martin DvoĹ?Ă·k
Festival ProArt 2006
Divadlo Ponec, zaī. ve 20.30h
24. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.

24. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.

25. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


Já u? tě nemám rádchoreografie : Martin Dvořák
Festival ProArt 2006
Divadlo Ponec, zač. ve 20.30
25. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


JĂ· u? tÄ? nemĂ·m rĂ·dchoreografie : Martin DvoĹ?Ă·k
Festival ProArt 2006
Divadlo Ponec, zaī. ve 20.30
26. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


Bits and PiecesSólový večer pedagogů Festivalu ProART, mezinárodně uznávaných tanečníků, performerů a umělců. Večer mnoha osobních výpovědí, tance, divadla, emocí a pocitů.
Účinkují: Jozef Fruček (SK), Paul Ibey (Irsko), Erik Wagner (USA), Martin Dvořák (CZ), Martin Vraný (CZ), Filip Sychra (CZ), Nina Kripas (A), Mathieu Guillhaumon (F) a Anna Schrefl/Wienerwerk (A) - host
Divadlo Ponec, zač. ve 20.30h
26. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


Bits and PiecesSĂłlovĂ˝ veÄ«er pedagogĹŻ Festivalu ProART, mezinĂ·rodnÄ? uznĂ·vanĂ˝ch taneÄ«nĂ­kĹŻ, performerĹŻ a umÄ?lcĹŻ. VeÄ«er mnoha osobnĂ­ch vĂ˝povÄ?dĂ­, tance, divadla, emocĂ­ a pocitĹŻ.
ùīinkujĂ­: Jozef FruÄ«ek (SK), Paul Ibey (Irsko), Erik Wagner (USA), Martin DvoĹ?Ă·k (CZ), Martin VranĂ˝ (CZ), Filip Sychra (CZ), Nina Kripas (A), Mathieu Guillhaumon (F) a Anna Schrefl/Wienerwerk (A) - host
Divadlo Ponec, zaī. ve 20.30h
27. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.

27. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.

28. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


Minuty, vteřiny v pohybuImprovizační a improvizovaný večer pedagogů festivalu a hostů. Neopakovatelné setkání tanečníků a umělců, kteří se ve vymezeném časovém úseku sejdou, zanechají svou představu o pohybu a umění improvizace a opět se rozejdou. Neopakovatelné minuty a vteřiny za doprovodu ?ivé hudby.
Účinkují: Martin Dvořák (CZ), Paul Ibey (Irsko), Lenka a Petr Kolářovi (CZ), Nina Kripas (A), Alena Pajasová (CZ), Jozef Fruček (SK), Mathieu Guillhaumon (F), Martin Vraný (CZ) a Erik Wagner (USA).
Divadlo Ponec, zač. ve 20.30h
28. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


Minuty, vteĹ?iny v pohybuImprovizaÄ«nĂ­ a improvizovanĂ˝ veÄ«er pedagogĹŻ festivalu a hostĹŻ. NeopakovatelnĂ? setkĂ·nĂ­ taneÄ«nĂ­kĹŻ a umÄ?lcĹŻ, kteĹ?Ă­ se ve vymezenĂ?m Ä«asovĂ?m Ăşseku sejdou, zanechajĂ­ svou pĹ?edstavu o pohybu a umÄ?nĂ­ improvizace a opÄ?t se rozejdou. NeopakovatelnĂ? minuty a vteĹ?iny za doprovodu ?ivĂ? hudby.
ùīinkujĂ­: Martin DvoĹ?Ă·k (CZ), Paul Ibey (Irsko), Lenka a Petr KolĂ·Ĺ?ovi (CZ), Nina Kripas (A), Alena PajasovĂ· (CZ), Jozef FruÄ«ek (SK), Mathieu Guillhaumon (F), Martin VranĂ˝ (CZ) a Erik Wagner (USA).
Divadlo Ponec, zaī. ve 20.30h
29. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - současný a orientální tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


...jako v nebi / los, Heimat, losSearching project Martina Dvořáka / Německý projekt choreografky Jeleny Ivanovič
Divadlo Ponec, zač. ve 20.30h
29. července
Projekt/ workshop MeykhaneStudio Zambra - souīasný a orient÷lní tanec
24.-29.7.2006 11-18hod.


...jako v nebi / los, Heimat, losSearching project Martina DvoĹ?Ă·ka / NÄ?meckĂ˝ projekt choreografky Jeleny IvanoviÄ«
Divadlo Ponec, zaī. ve 20.30h
30. července
Improvizace v prostoru / Prostor v improvizaciZávěrečné gala festivalu ProArt 2006. Divadlo Ponec, zač. ve 20.30h
30. července
Improvizace v prostoru / Prostor v improvizaciZĂ·vÄ?reÄ«nĂ? gala festivalu ProArt 2006. Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20.30h