Taneční aktuality
TANEČNÍ AKTUALITY

Taneční diář

2. listopadu
Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zač. ve 20h
2. listopadu
Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zaī. ve 20h
3. listopadu
Más o menos un dí­a (20 aňos no son nada)Larumbe Danza - v rámci Madrid tančí­ v Praze, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zač. ve 20h
3. listopadu
MĂ·s o menos un dí­a (20 aĹ?os no son nada)Larumbe Danza - v rĂ·mci Madrid tanīí­ v Praze, Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20h

Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zaī. ve 20h
4. listopadu
!Nada...Nada!Aracaladanza - v rámci Madrid tančí­ v Praze, představená pro děti od 3 let, Divadlo Ponec, zač. v 18h

Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zač. ve 20h
4. listopadu
!Nada...Nada!Aracaladanza - v rĂ·mci Madrid tanīí­ v Praze, pĹ?edstavenĂ· pro dÄ?ti od 3 let, Divadlo Ponec, zaÄ«. v 18h

Spiegelchoreografie : Wim Vandekeybus - Ultima Vez, Divadlo Archa, zaī. ve 20h
5. listopadu
Recorrido RecorrerLosdedae - v rámci festivalu Madrid tančí v Praze, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

BoleroBohemia Balet, Stavovské divadlo, zač. v 19h
5. listopadu
Recorrido RecorrerLosdedae - v r÷mci festivalu Madrid tanīí v Praze, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

BoleroBohemia Balet, Stavovsk� divadlo, zaī. v 19h
6. listopadu
ConsueloTeresa Nieto + Company - v rámci festivalu Madrid tančí v Praze, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
6. listopadu
ConsueloTeresa Nieto + Company - v r÷mci festivalu Madrid tanīí v Praze, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
7. listopadu
Závěrečný gala večerZakončení festivalu Madrid tančí v Praze, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
7. listopadu
ZĂ·vÄ?reÄ«nĂ˝ gala veÄ«erZakonÄ«enĂ­ festivalu Madrid tanÄ«Ă­ v Praze, Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20h
9. listopadu
Portrétchoreografie : I.M. Popovici, NANOHACH, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
9. listopadu
Portr�tchoreografie : I.M. Popovici, NANOHACH, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
11. listopadu
Bratři Karamazovi / Kapka v mořichoreografie : Ivana Dukic / Mirka Eliá?ová, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

KorzárBalet Slovenského Národního Divadla Bratislava v ND Praha, Historická budova ND, zač. v 19h
11. listopadu
BratĹ?i Karamazovi / Kapka v moĹ?ichoreografie : Ivana Dukic / Mirka EliĂ·?ovĂ·, Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20h

Korz÷rBalet Slovensk�ho N÷rodního Divadla Bratislava v ND Praha, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h
12. listopadu
Bratři Karamazovi / Kapka v mořichoreografie : Ivana Dukic / Mirka Eliá?ová

Popelkachoreografie : Pavel ?mok, Pavel Ďumbala, Balet Státní Opery Praha, zač. ve 14h a 17h
12. listopadu
BratĹ?i Karamazovi / Kapka v moĹ?ichoreografie : Ivana Dukic / Mirka EliĂ·?ovĂ·

Popelkachoreografie : Pavel ?mok, Pavel Įumbala, Balet St÷tní Opery Praha, zaī. ve 14h a 17h
14. listopadu
Trivium...Trojcestíchoreografie : Lucie Holánková, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Ring volnýPředstavení studentů konzervatoře Duncan Centre, Divadlo Duncan Centre.
14. listopadu
Trivium...Trojcestíchoreografie : Lucie Hol÷nkov÷, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

Ring volnĂ˝PĹ?edstavenĂ­ studentĹŻ konzervatoĹ?e Duncan Centre, Divadlo Duncan Centre.
18. listopadu
BAROCKO (V náručí mu?ů)BAROCKO (V náručí mu?ů), Company ProART: Česko-německo-rakouský projekt tanečního divadla a barokní opery o podobách lásky v běhu staletí
Městská knihovna v Praze
zač. v 19.30h

18. listopadu
BAROCKO (V nĂ·ruÄ«Ă­ mu?ĹŻ)BAROCKO (V nĂ·ruÄ«Ă­ mu?ĹŻ), Company ProART: Ħesko-nÄ?mecko-rakouskĂ˝ projekt taneÄ«nĂ­ho divadla a baroknĂ­ opery o podobĂ·ch lĂ·sky v bÄ?hu staletĂ­
MÄ?stskĂ· knihovna v Praze
zaī. v 19.30h

19. listopadu
BAROCKO (V náručí mu?ů)BAROCKO (V náručí mu?ů),Company ProART: Česko-německo-rakouský projekt tanečního divadla a barokní opery o podobách lásky v běhu staletí
HaDivadlo Brno
zač. 19.30h


Romeo a Julie (I.premiéra)choreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historická budova ND, zač. v 19h
19. listopadu
BAROCKO (V nĂ·ruÄ«Ă­ mu?ĹŻ)BAROCKO (V nĂ·ruÄ«Ă­ mu?ĹŻ),Company ProART: Ħesko-nÄ?mecko-rakouskĂ˝ projekt taneÄ«nĂ­ho divadla a baroknĂ­ opery o podobĂ·ch lĂ·sky v bÄ?hu staletĂ­
HaDivadlo Brno
zaī. 19.30h


Romeo a Julie (I.premi�ra)choreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h
20. listopadu
AriaD.N.A. (premiéra) / Uniquechoreografie : Kristýna Celbová / Věra Ondra?íková

Romeo a Julie (II. premiéra)choreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historická budova ND, zač. v 19h
20. listopadu
AriaD.N.A. (premiĂ?ra) / Uniquechoreografie : KristĂ˝na CelbovĂ· / VÄ?ra Ondra?Ă­kovĂ·

Romeo a Julie (II. premi�ra)choreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h
21. listopadu
Cocoon Invisible / Tichomluvachoreografie : Zuzana Kozánková / VerTeDance, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
21. listopadu
Cocoon Invisible / Tichomluvachoreografie : Zuzana Koz÷nkov÷ / VerTeDance, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
22. listopadu
Sen noci svatojánskéchoreografie : Libor Vaculík, Balet Státní Opery Praha, zač. v 19h
22. listopadu
Sen noci svatoj÷nsk�choreografie : Libor Vaculík, Balet St÷tní Opery Praha, zaī. v 19h
23. listopadu
Letem světem orientemVečer taneční skupiny Trn v oku. Karlínský klub Podsklepeno, zač. v 19h
23. listopadu
Letem svÄ?tem orientemVeÄ«er taneÄ«nĂ­ skupiny Trn v oku. KarlĂ­nskĂ˝ klub Podsklepeno, zaÄ«. v 19h
24. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zač. ve 20h

Cena Jarmily Jeřábkové - Premiéry vítězů minulého ročníkuchoreografie : Lenka Bartůňková, Filip Canov, Grzegorz Pantak, Divadlo Duncan Centre, zač. ve 20h
24. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zaī. ve 20h

Cena Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? - PremiĂ?ry vĂ­tÄ?zĹŻ minulĂ?ho roÄ«nĂ­kuchoreografie : Lenka BartĹŻĹ?kovĂ·, Filip Canov, Grzegorz Pantak, Divadlo Duncan Centre, zaÄ«. ve 20h
25. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zač. ve 20h

Zlatovláskachoreografie : Jan Kodet, Balet ND, Stavovské divadlo, zač. ve 14h a 18h

Cena Jarmily Jeřábkové - soutě?Volná tvorba, Divadlo Duncan Centre, 10-18h
25. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zaī. ve 20h

Zlatovl÷skachoreografie : Jan Kodet, Balet ND, Stavovsk� divadlo, zaī. ve 14h a 18h

Cena Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? - soutÄ??VolnĂ· tvorba, Divadlo Duncan Centre, 10-18h
26. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zač. ve 20h

Zlatovláskachoreografie : Jan Kodet, Balet ND, Stavovské divadlo, zač. v 11h

Cena Jarmily Jeřábkové - soutě?Choreografie na zadanou hudbu, Divadlo Duncan Centre, 10-18h
26. listopadu
Oncechoreografie : Anne Teresa de Keersmaeker, Divadlo Archa, zaī. ve 20h

Zlatovl÷skachoreografie : Jan Kodet, Balet ND, Stavovsk� divadlo, zaī. v 11h

Cena Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? - soutÄ??Choreografie na zadanou hudbu, Divadlo Duncan Centre, 10-18h
27. listopadu
Cena Jarmily Jeřábkové - vítězné choreografieVyhlá?ení výsledků, představení vítězných choreografií. Divadlo Duncan Centre, zač. ve 20h
27. listopadu
Cena Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? - vĂ­tÄ?znĂ? choreografieVyhlĂ·?enĂ­ vĂ˝sledkĹŻ, pĹ?edstavenĂ­ vĂ­tÄ?znĂ˝ch choreografiĂ­. Divadlo Duncan Centre, zaÄ«. ve 20h
28. listopadu
(e)MOTION PURE (premiéra)choreografie : Jan Kodet, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Sen noci svatojánskéchoreografie : Libor Vaculík, Balet Státní Opery Praha, zač. v 19h
28. listopadu
(e)MOTION PURE (premi�ra)choreografie : Jan Kodet, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

Sen noci svatoj÷nsk�choreografie : Libor Vaculík, Balet St÷tní Opery Praha, zaī. v 19h
29. listopadu
(e)MOTION PUREchoreografie : Jan Kodet, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

CARMEN aneb Jak je ti mezi dvěma ?enami? autorský projekt divadla PAP
divadlo Nablízko, Praha
zač. v 19:30h
29. listopadu
(e)MOTION PUREchoreografie : Jan Kodet, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

CARMEN aneb Jak je ti mezi dvÄ?ma ?enami? autorskĂ˝ projekt divadla PAP
divadlo NablĂ­zko, Praha
zaī. v 19:30h
30. listopadu
Romeo a Juliechoreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historická budova ND, zač. v 19h

CARMEN aneb Jak je ti mezi dvěma ?enami? autorský projekt divadla PAP
divadlo Nablízko, Praha
zač. v 19:30h
30. listopadu
Romeo a Juliechoreografie : Youri Vamos, Balet ND, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h

CARMEN aneb Jak je ti mezi dvÄ?ma ?enami? autorskĂ˝ projekt divadla PAP
divadlo NablĂ­zko, Praha
zaī. v 19:30h