Taneční aktuality
TANEČNÍ AKTUALITY

Taneční diář

2. června
ObstrucsongGranhoj Dans (DK), Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
2. června
ObstrucsongGranhoj Dans (DK), Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
3. června
Balet Praha JuniorSoubor konzervatoře TCP
Stavovské divadlo, zač. v 19h

ObstrucsongGranhoj Dans (DK), Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
3. června
Balet Praha JuniorSoubor konzervatoĹ?e TCP
Stavovsk� divadlo, zaī. v 19h

ObstrucsongGranhoj Dans (DK), Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
4. června
ObstrucsongGranhoj Dans (DK) v rámci festivalu Tanec Praha 06
Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Setkání mezi Městyvečer soudobého tance
Malé taneční seskupení a hosté
Divadlo Barka Brno, zač. v 19h
4. června
ObstrucsongGranhoj Dans (DK) v rĂ·mci festivalu Tanec Praha 06
Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

SetkĂ·nĂ­ mezi MÄ?styveÄ«er soudobĂ?ho tance
Mal� taneīní seskupení a host�
Divadlo Barka Brno, zaī. v 19h
5. června
Tanec v Bouděchoreografie : Benyovszká, Jelínková, Nečasová, Rychetský, ?imáková, Winter, Zuska
Balet ND, Bouda, zač. ve 20.30h

Struktury vratkostiNANOHACH, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
5. června
Tanec v BoudÄ?choreografie : BenyovszkĂ·, JelĂ­nkovĂ·, NeÄ«asovĂ·, RychetskĂ˝, ?imĂ·kovĂ·, Winter, Zuska
Balet ND, Bouda, zaī. ve 20.30h

Struktury vratkostiNANOHACH, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
6. června
Tanec v Bouděchoreografie : Benyovszká, Jelínková, Nečasová, Rychetský, ?imáková, Winter, Zuska
Balet ND, Bouda, zač. ve 20.30h

Beneath the Silence and others / Cocoon Invisible / SynchronicityVerTeDance / Artyci / NANOHACH
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
6. června
Tanec v BoudÄ?choreografie : BenyovszkĂ·, JelĂ­nkovĂ·, NeÄ«asovĂ·, RychetskĂ˝, ?imĂ·kovĂ·, Winter, Zuska
Balet ND, Bouda, zaī. ve 20.30h

Beneath the Silence and others / Cocoon Invisible / SynchronicityVerTeDance / Artyci / NANOHACH
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
9. června
Performers on TrialSimone Aughterlony (CH), Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zač. ve 20h
9. června
Performers on TrialSimone Aughterlony (CH), Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zaī. ve 20h
10. června
Performers on TrialSimone Aughterlony (CH), Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zač. ve 20h
10. června
Performers on TrialSimone Aughterlony (CH), Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zaī. ve 20h
11. června
Evropská taneční laboratoř I.Agnija ?eiko / Nikolai Schetnev, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Popelkachoreografie : Pavel ?mok, Pavel Ďumbala
Balet Státní Opery Praha, zač. ve 14h a 19h

Ve stanici nelzetaneční groteska souboru Veselé skoky
Divadlo v Celetné, zač. ve 19.30h
11. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? I.Agnija ?eiko / Nikolai Schetnev, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20h

Popelkachoreografie : Pavel ?mok, Pavel Įumbala
Balet St÷tní Opery Praha, zaī. ve 14h a 19h

Ve stanici nelzetaneīní groteska souboru Vesel� skoky
Divadlo v Celetn�, zaī. ve 19.30h
12. června
Evropská taneční laboratoř I.Agnija ?eiko / Nikolai Schetnev, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

GrafittiMimořádné představení:
tančící ?éfové baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Horáková-Raisová)
Laterna Magika Praha, zač. ve 20h
12. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? I.Agnija ?eiko / Nikolai Schetnev, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaÄ«. ve 20h

GrafittiMimoĹ?Ă·dnĂ? pĹ?edstavenĂ­:
tanīící ?�fov� baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Hor÷kov÷-Raisov÷)
Laterna Magika Praha, zaī. ve 20h
13. června
Evropská taneční laboratoř II.Kristine Kyhl Andersen (DK) / T.I.R.Danza (IT) / Y.Mantafounis K.Skiada (GRE)
Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zač. ve 20h

Dáma s kaméliemichoreografie : Libor Vaculík
Balet Státní Opery Praha, zač. v 19h

GrafittiMimořádné představení:
tančící ?éfové baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Horáková-Raisová)
Laterna Magika Praha, zač. ve 20h
13. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? II.Kristine Kyhl Andersen (DK) / T.I.R.Danza (IT) / Y.Mantafounis K.Skiada (GRE)
Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zaī. ve 20h

DĂ·ma s kamĂ?liemichoreografie : Libor VaculĂ­k
Balet St÷tní Opery Praha, zaī. v 19h

GrafittiMimoĹ?Ă·dnĂ? pĹ?edstavenĂ­:
tanīící ?�fov� baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Hor÷kov÷-Raisov÷)
Laterna Magika Praha, zaī. ve 20h
14. června
Evropská taneční laboratoř II.Kristine Kyhl Andersen (DK) / T.I.R.Danza (IT) / Y.Mantafounis K.Skiada (GRE)
Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zač. ve 20h

NANOHACH na Lodi TajemstvíSynchronicity / .konstrukt.um
Kotvi?tě Lodi Tajemství - Podbaba, Praha 6, zač. ve 20.30h
14. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? II.Kristine Kyhl Andersen (DK) / T.I.R.Danza (IT) / Y.Mantafounis K.Skiada (GRE)
Tanec Praha 06, Divadlo Archa, zaī. ve 20h

NANOHACH na Lodi TajemstvĂ­Synchronicity / .konstrukt.um
Kotvi?tÄ? Lodi TajemstvĂ­ - Podbaba, Praha 6, zaÄ«. ve 20.30h
15. června
Evropská taneční laboratoř III.Noema Dance Works / Zufit Simon / Compagnie IGI
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
15. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? III.Noema Dance Works / Zufit Simon / Compagnie IGI
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
16. června
Zlatovláska1.premiéra
Soubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: Ondřej Havelka
Stavovské divadlo Praha, zač. v 19h


Evropská taneční laboratoř III.Noema Dance Works / Zufit Simon / Compagnie IGI
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h
16. června
ZlatovlĂ·ska1.premiĂ?ra
Soubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: OndĹ?ej Havelka
Stavovsk� divadlo Praha, zaī. v 19h


EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? III.Noema Dance Works / Zufit Simon / Compagnie IGI
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h
17. června
Zlatovláska2.premiéra
Soubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: Ondřej Havelka
Stavovské divadlo Praha, zač. ve 14 a 19h


Way to individuality/SublimsHot Shenose dance studio
Salesiánské divadlo Praha 8, zač. ve 18h

GrafittiMimořádné představení:
tančící ?éfové baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Horáková-Raisová)
Laterna Magika Praha, zač. ve 20h

Muzejní nocNANOHACH v Českém centru Praha, Rytířská 31, Praha 1
Zač. ve 19.19h a 20.20h

Klára Skořepová+Kristina Durczaková na zahradě UMPRUM, 17.listopadu 2, Praha 1
Zač. v 20h, 20.30h, 21h, 21.30h
17. června
ZlatovlĂ·ska2.premiĂ?ra
Soubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: OndĹ?ej Havelka
Stavovsk� divadlo Praha, zaī. ve 14 a 19h


Way to individuality/SublimsHot Shenose dance studio
Salesi÷nsk� divadlo Praha 8, zaī. ve 18h

GrafittiMimoĹ?Ă·dnĂ? pĹ?edstavenĂ­:
tanīící ?�fov� baletu ND v Praze (Petr Zuska)a Laterny magiky (Eva Hor÷kov÷-Raisov÷)
Laterna Magika Praha, zaī. ve 20h

MuzejnĂ­ nocNANOHACH v ĦeskĂ?m centru Praha, RytĂ­Ĺ?skĂ· 31, Praha 1
Zaī. ve 19.19h a 20.20h

KlĂ·ra SkoĹ?epovĂ·+Kristina DurczakovĂ· na zahradÄ? UMPRUM, 17.listopadu 2, Praha 1
Zaī. v 20h, 20.30h, 21h, 21.30h
18. června
Evropská taneční laboratoř IV.Miguel Azcue / Susan Kempster / Michal Mualem Giannalberto de Filippis
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Ve stanici nelzetaneční groteska souboru Veselé skoky
Divadlo v Celetné, zač. v 19.30h

Baletní absolventský večer1.soukromá taneční konzervatoř v Praze
Divadlo na Vinohradech, zač. v 19h
18. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? IV.Miguel Azcue / Susan Kempster / Michal Mualem Giannalberto de Filippis
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

Ve stanici nelzetaneīní groteska souboru Vesel� skoky
Divadlo v Celetn�, zaī. v 19.30h

BaletnĂ­ absolventskĂ˝ veÄ«er1.soukromĂ· taneÄ«nĂ­ konzervatoĹ? v Praze
Divadlo na Vinohradech, zaī. v 19h
19. června
Evropská taneční laboratoř IV.Miguel Azcue / Susan Kempster / Michal Mualem Giannalberto de Filippis
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Na hlavu!taneční groteska souboru Veselé skoky
Divadlo v Celetné, zač. 19.30h

Way to individuality/ SublimsHot Shenose dance studio
Salesiánské divadlo Praha 8, zač. v 9h
19. června
EvropskĂ· taneÄ«nĂ­ laboratoĹ? IV.Miguel Azcue / Susan Kempster / Michal Mualem Giannalberto de Filippis
Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

Na hlavu!taneīní groteska souboru Vesel� skoky
Divadlo v Celetn�, zaī. 19.30h

Way to individuality/ SublimsHot Shenose dance studio
Salesi÷nsk� divadlo Praha 8, zaī. v 9h
20. června
S ků?í na trhchor.: Marta Trpi?ovská, Jana Hudečková
Loď Tajemství /kotvi?tě v Praze 2/ Nad Palackého mostem na Ra?ínově nábře?í
zač. ve 20.30h

Way to individuality/ Sublims Hot Shenose dance studio
Salesiánské divadlo Praha 8, zač. ve 9h
20. června
S ků?í na trhchor.: Marta Trpi?ovsk÷, Jana Hudeīkov÷
LoĬ TajemstvĂ­ /kotvi?tÄ? v Praze 2/ Nad PalackĂ?ho mostem na Ra?Ă­novÄ? nĂ·bĹ?e?Ă­
zaī. ve 20.30h

Way to individuality/ Sublims Hot Shenose dance studio
Salesi÷nsk� divadlo Praha 8, zaī. ve 9h
21. června
Mu?e květinou...úplně klidněpremiéra
autoři: Eva Bláhová, Adam Renč, David Pečínka
Divadlo Alfred ve dvoře, zač. ve 20h

ČekárnaFarma v jeskyni NoD Roxy, zač. ve 20h
21. června
Mu?e kvÄ?tinou...ĂşplnÄ? klidnÄ?premiĂ?ra
autoĹ?i: Eva BlĂ·hovĂ·, Adam RenÄ«, David PeÄ«Ă­nka
Divadlo Alfred ve dvoĹ?e, zaÄ«. ve 20h

Ħek÷rnaFarma v jeskyni NoD Roxy, zaī. ve 20h
22. června
BaletománieSoubor baletu ND Praha
re?ie: Petr Zuska, Václav Janeček
Stavovské divadlo Praha, zač. v 19h

Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Mu?e květinou...úplně klidněautoři: Eva Bláhová, Adam Renč, David PečínkaDivadlo Alfred ve dvoře, zač. ve 20h
22. června
BaletomĂ·nieSoubor baletu ND Praha
re?ie: Petr Zuska, V÷clav Janeīek
Stavovsk� divadlo Praha, zaī. v 19h

Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

Mu?e kvÄ?tinou...ĂşplnÄ? klidnÄ?autoĹ?i: Eva BlĂ·hovĂ·, Adam RenÄ«, David PeÄ«Ă­nkaDivadlo Alfred ve dvoĹ?e, zaÄ«. ve 20h
23. června
Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

BaletománieSoubor baletu ND Praha
re?ie: Petr Zuska, Václav Janeček
Stavovské divadlo Praha, zač. v 19h

Mu?e květinou...úplně klidněautoři: Eva Bláhová, Adam Renč, David PečínkaDivadlo Alfred ve dvoře, zač. ve 20h

Way to individuality/ SublimsHot Shenose dance studio
Salesiánské divadlo Praha 8, zač. v 18.30h
23. června
Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

BaletomĂ·nieSoubor baletu ND Praha
re?ie: Petr Zuska, V÷clav Janeīek
Stavovsk� divadlo Praha, zaī. v 19h

Mu?e kvÄ?tinou...ĂşplnÄ? klidnÄ?autoĹ?i: Eva BlĂ·hovĂ·, Adam RenÄ«, David PeÄ«Ă­nkaDivadlo Alfred ve dvoĹ?e, zaÄ«. ve 20h

Way to individuality/ SublimsHot Shenose dance studio
Salesi÷nsk� divadlo Praha 8, zaī. v 18.30h
24. června
Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

Absolventský koncertTaneční konzervatoř Praha, Stavovské divadlo, zač. v 19h
24. června
Brief MomentsDelfos Contemporary Dance Company, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

AbsolventskĂ˝ koncertTaneÄ«nĂ­ konzervatoĹ? Praha, StavovskĂ? divadlo, zaÄ«. v 19h
25. června
Turing MachinePetra Hauerová / TOW, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zač. ve 20h

ZlatovláskaSoubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: Ondřej Havelka
Stavovské divadlo Praha, zač. v 11h


Absolventský koncertTaneční konzervatoř Praha, Stavovské divadlo, zač. v 19h
25. června
Turing MachinePetra Hauerov÷ / TOW, Tanec Praha 06, Divadlo Ponec, zaī. ve 20h

ZlatovlĂ·skaSoubor baletu ND Praha
choreografie: Jan Kodet, re?ie: OndĹ?ej Havelka
Stavovsk� divadlo Praha, zaī. v 11h


AbsolventskĂ˝ koncertTaneÄ«nĂ­ konzervatoĹ? Praha, StavovskĂ? divadlo, zaÄ«. v 19h
27. června
Castrati / Rassemblement / Por Vos MueroCompania Nacional de Danza, Tanec Praha 06, Sazka Arena, zač. ve 20h
27. června
Castrati / Rassemblement / Por Vos MueroCompania Nacional de Danza, Tanec Praha 06, Sazka Arena, zaī. ve 20h
28. června
RaymondaChoreografie: Jurij Nikolajevič Grigorovič, Marius Petipa
Balet ND Praha, Historická budova ND, zač. v 19h

Castrati / Rassemblement / Por Vos MueroCompania Nacional de Danza, Tanec Praha 06, Sazka Arena, zač. ve 20h
28. června
RaymondaChoreografie: Jurij Nikolajeviī Grigoroviī, Marius Petipa
Balet ND Praha, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h

Castrati / Rassemblement / Por Vos MueroCompania Nacional de Danza, Tanec Praha 06, Sazka Arena, zaī. ve 20h
29. června
RaymondaChoreografie: Jurij Nikolajevič Grigorovič, Marius Petipa
Balet ND Praha, Historická budova ND, zač. v 19h
29. června
RaymondaChoreografie: Jurij Nikolajeviī Grigoroviī, Marius Petipa
Balet ND Praha, Historick÷ budova ND, zaī. v 19h