TANEČNÍ AKTUALITY

Vítejte na zkušební verzi portálu tanecniaktuality.wz.cz. Tyto stránky vznikly z potřeby reflexe tanečního dění, ale nyní již nejsou v provozu!

Veškeré aktuální informace o tanci a pohybovém divadle naleznete na nové adrese prvního internetového časopisu o tanci www.tanecniaktuality.cz Těšíme se na vaši návštěvu!

Taneční aktuality - orientační bod ve světě tance e-mail: info@tanecniaktuality.cz.


novinky na webu

19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualní informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualnĂ­ informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz29.11. 2006
Výsledky Ceny Jarmily Jeřáblové v sekci proběhlo29.11. 2006
Recenze na novou premiéru Národního divadla Romeo a Julie29.11. 2006
VĂ˝sledky Ceny Jarmily JeĹ?Ă·blovĂ? v sekci probÄ?hlo29.11. 2006
Recenze na novou premiĂ?ru NĂ·rodnĂ­ho divadla Romeo a Julie27.11. 2006
Company ProArt pravidelně hraje několik představení. Názory na nejnověj?í premiéru Barocko i star?í reprízu Kdopak by se bál? najdete v sekci recenze.27.11. 2006
Company ProArt pravidelnÄ? hraje nÄ?kolik pĹ?edstavenĂ­. NĂ·zory na nejnovÄ?j?Ă­ premiĂ?ru Barocko i star?Ă­ reprĂ­zu Kdopak by se bĂ·l? najdete v sekci recenze.25.11. 2006
Taneční Diář na prosinec zaplněn !25.11. 2006
TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? na prosinec zaplnÄ?n !24.11. 2006
Rozhovor s novým ?éfem baletu Slovenského národního divadla Máriem Radačovským ve stejnojmenné sekci!24.11. 2006
Rozhovor s novým ?�fem baletu Slovensk�ho n÷rodního divadla M÷riem Radaīovským ve stejnojmenn� sekci!21.11. 2006
Recenze z listopadového Ponce: Autorský večer Lucie Holánkové a nová choreografie Ioany Mony Popovici.21.11. 2006
Recenze z listopadov�ho Ponce: Autorský veīer Lucie Hol÷nkov� a nov÷ choreografie Ioany Mony Popovici.16.11. 2006
Informace o Ceně Jarmily Jeřábkové (Program akcí) a nové premiéře baletu ND - Romeo a Julie (Chystá se).16.11. 2006
Informace o CenÄ? Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? (Program akcĂ­) a novĂ? premiĂ?Ĺ?e baletu ND - Romeo a Julie (ChystĂ· se).13.11. 2006
V sekci recenze čtěte o Festivalu japonského umění v Ar?e13.11. 2006
V sekci recenze Ä«tÄ?te o Festivalu japonskĂ?ho umÄ?nĂ­ v Ar?e2.11. 2006
Informace o blí?ícím se kolokviu pořádaném Ústavem taneční vědy při HAMU (6. a 7.11. 2006) hledejte v rubrice Chystá se.2.11. 2006
Informace o blĂ­?Ă­cĂ­m se kolokviu poĹ?Ă·danĂ?m Ăąstavem taneÄ«nĂ­ vÄ?dy pĹ?i HAMU (6. a 7.11. 2006) hledejte v rubrice ChystĂ· se.1.11. 2006
Aktualizovaný Taneční Diář na listopad !1.11. 2006
AktualizovanĂ˝ TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? na listopad !30.10. 2006
Informace o festivalu MADRID TANČÍ V PRAZE v sekci Program akcí - Festivaly !30.10. 2006
Informace o festivalu MADRID TANĦë V PRAZE v sekci Program akcí - Festivaly !23.10. 2006
Nové workshopy v sekci Program akcí!23.10. 2006
CO HOŘÍ je ?havé
V sekci recenze najdete názory na představení Extraction, The Brave, a festival Natřikrát.23.10. 2006
NovĂ? workshopy v sekci Program akcĂ­!23.10. 2006
CO HOĹ?Ă« je ?havĂ?
V sekci recenze najdete nĂ·zory na pĹ?edstavenĂ­ Extraction, The Brave, a festival NatĹ?ikrĂ·t.6.10. 2006
Aktualizovaný Taneční Diář !6.10. 2006
AktualizovanĂ˝ TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? !5.10. 2006
Nové pozvánky na představení, rozhovory a dal?í aktuality5.10. 2006
NovĂ? pozvĂ·nky na pĹ?edstavenĂ­, rozhovory a dal?Ă­ aktuality18.09. 2006
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER má uzávěrku ji? 30.9.2006! Sledujte sekci granty18.09. 2006
VĂ»BÄąROVĂ? Ĺ?Ă«ZENĂ« PROJEKTĹ? ĦESKĂ»CH CENTER mĂ· uzĂ·vÄ?rku ji? 30.9.2006! Sledujte sekci granty16.09. 2006
Nabídka kurzů tance Moniky Rebcové v sekci Program akcí.16.09. 2006
NabĂ­dka kurzĹŻ tance Moniky RebcovĂ? v sekci Program akcĂ­.30.08. 2006
Co se bude dít na podzim v divadle Ponec ? Čerstvé informace z tiskové konference k zahájení nové sezóny v divadle Ponec najdete v sekci Chystá se. Tamté? naleznete i novinky z baletu ND, Státní Opery Praha, ND Brno i baletních scén oblastních divadel.30.08. 2006
Co se bude dít na podzim v divadle Ponec ? Ħerstv� informace z tiskov� konference k zah÷jení nov� sezóny v divadle Ponec najdete v sekci Chyst÷ se. Tamt�? naleznete i novinky z baletu ND, St÷tní Opery Praha, ND Brno i baletních sc�n oblastních divadel.29.08. 2006
Máte zájem se vyjádřit k tomu co jste pro?ili v létě?
Rádi uveřejníme Va?e zku?enosti s letními tanečními ?kolami a workshopy.
Pi?te na redakční mail, případně přispějte do diskuze ve stejnojmenné sekci.29.08. 2006
MĂ·te zĂ·jem se vyjĂ·dĹ?it k tomu co jste pro?ili v lĂ?tÄ??
RĂ·di uveĹ?ejnĂ­me Va?e zku?enosti s letnĂ­mi taneÄ«nĂ­mi ?kolami a workshopy.
Pi?te na redakÄ«nĂ­ mail, pĹ?Ă­padnÄ? pĹ?ispÄ?jte do diskuze ve stejnojmennĂ? sekci.17.08. 2006
Ji? nyní si díky na?emu Tanečnímu diáři mů?ete plánovat, která představení nav?tívíte v září!17.08. 2006
Čtete sekce Co hoří!?
Naleznete tam zajímavé aktuální info!17.08. 2006
Ji? nynĂ­ si dĂ­ky na?emu TaneÄ«nĂ­mu diĂ·Ĺ?i mĹŻ?ete plĂ·novat, kterĂ· pĹ?edstavenĂ­ nav?tĂ­vĂ­te v zĂ·Ĺ?Ă­!17.08. 2006
Ħtete sekce Co hoĹ?Ă­!?
Naleznete tam zajĂ­mavĂ? aktuĂ·lnĂ­ info!14.08. 2006
Nová mo?nost tréninků současného tance se souborem DOT 504 ! Více v Programu akcí, sekce Kurzy.14.08. 2006
Nov÷ mo?nost tr�ninků souīasn�ho tance se souborem DOT 504 ! Více v Programu akcí, sekce Kurzy.6.08. 2006
Recenze na představení Que ma joie demeure a Ulrike Meinhof6.08. 2006
Recenze na pĹ?edstavenĂ­ Que ma joie demeure a Ulrike Meinhof2.08. 2006
Postupně aktualizujeme zářijový Taneční diář a rubriku Co hoří. Nový festival a taneční soutě? v sekci Program akcí.2.08. 2006
PostupnÄ? aktualizujeme zĂ·Ĺ?ijovĂ˝ TaneÄ«nĂ­ diĂ·Ĺ? a rubriku Co hoĹ?Ă­. NovĂ˝ festival a taneÄ«nĂ­ soutÄ?? v sekci Program akcĂ­.19.07. 2006
Nový rozhovor, tentokrát s choreografkou Béatrice Massin. Sekce Rozhovory.19.07. 2006
NovĂ˝ rozhovor, tentokrĂ·t s choreografkou BĂ?atrice Massin. Sekce Rozhovory.17.07. 2006
Od poloviny srpna se v Banskobystrickém Studiu tanca uvolní místo jedné TANEČNICE a proběhne konkurz.
Pokud chcete vědět více, čtěte sekci "co hoří"17.07. 2006
Od poloviny srpna se v BanskobystrickĂ?m Studiu tanca uvolnĂ­ mĂ­sto jednĂ? TANEĦNICE a probÄ?hne konkurz.
Pokud chcete vÄ?dÄ?t vĂ­ce, Ä«tÄ?te sekci "co hoĹ?Ă­"30.06. 2006
Dal?í rozhovor, tentokrát s tanečníkem Jiřím Jelínkem !30.06. 2006
Dal?Ă­ rozhovor, tentokrĂ·t s taneÄ«nĂ­kem JiĹ?Ă­m JelĂ­nkem !29.06. 2006
Jméno vítěze Ceny Sazky za "objev v tanci" 2006 hledejte v sekci "Co hoří" !29.06. 2006
JmĂ?no vĂ­tÄ?ze Ceny Sazky za "objev v tanci" 2006 hledejte v sekci "Co hoĹ?Ă­" !27.06. 2006
Nový rozhovor s Nachem Duatem u příle?itosti hostování jeho souboru Companía Nacional de Danza na Tanci Praha ! Čtěte v sekci Rozhovory !27.06. 2006
NovĂ˝ rozhovor s Nachem Duatem u pĹ?Ă­le?itosti hostovĂ·nĂ­ jeho souboru CompanĂ­a Nacional de Danza na Tanci Praha ! ĦtÄ?te v sekci Rozhovory !7.06. 2006
Letní taneční semináře najdete naleznete v sekci workshopy.7.06. 2006
LetnĂ­ taneÄ«nĂ­ seminĂ·Ĺ?e najdete naleznete v sekci workshopy.6.06. 2006
Unikátní nabídka na zájezd do Brna na představení Ulrike Meinhof ve ctvrtek 8.6. 2006 - čtěte v sekci Co hoří!6.06. 2006
UnikĂ·tnĂ­ nabĂ­dka na zĂ·jezd do Brna na pĹ?edstavenĂ­ Ulrike Meinhof ve ctvrtek 8.6. 2006 - Ä«tÄ?te v sekci Co hoĹ?Ă­!28.05. 2006
Dal?í večery v Ponci TANEC HAMU 2006.
Čtěte v sekci recenze!28.05. 2006
Dal?í veīery v Ponci TANEC HAMU 2006.
ĦtÄ?te v sekci recenze!