TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Absolventský koncert 1.soukromé taneční konzervatoře
autor: ZuS
30.06.2006

Prašské Divadlo na Vinohradech přivítalo v neděli večer 18.června 2006 na svém jevišti letošní absolventy a jejich spolušáky z 1.soukromé konzervatoře v Praze. Tak jako pro svůj kašdoroční červnový koncert vybírá vedení školy tuto krásnou budovu, stalo se jiš tradicí, še kromě obligátních tanečních čísel a variací, ve kterých mají posluchači mošnost prokázat především své technické dovednosti, část večera tvoří komplexnější taneční celek. Letošní volba padla na 2. jednání baletu Adolpha Charlese Adama Giselle.
Suita, kterou vytvořili pedagogové konzervatoře Jitka A. Tázlarová a Jiří Horák, se plně nesla v odkazu původních choreografických struktur Jeana Coralliho, Julese Perrota a Mariuse Petipy. Důraz byl kladen především na tanečnost a dramatická linka baletu nebyla nijak podstatněji zvýrazňována (například byla vynechána osoba lesníka Hilariona, aniš by ji divák nějak postrádal). Přesto zůstala zachována klasická scéna s náhrobkem Giselle v popředí a i kostýmové zpracování plně ladilo s představou klasického romantického baletu.
Tak významný balet, jako je Giselle, představuje pro studenty tance poměrně náročný úkol. Klade velké nároky nejen na technickou připravenost, ale především na výrazovou stránku tanečního projevu. Nutno však podotknout, še posluchači konzervatoře i pedagogové šli za svým cílem s maximální mošnou zodpovědností. V hlavní roli se představila letošní absolventka konzervatoře a zároveň i studentka 2. ročníku HAMU Markéta Eblová.
Markéta Eblová je objevem mezi nastávajícími profesionálními tanečníky. Nestudovala taneční konzervatoř od brzkého věku a přesto talentem předčí mnohé své vrstevníky mezi budoucími tanečníky. Svým zjevem evokuje opravdovou představu pravé romantické tanečnice. Mošná, kdyš divák přivře oči, chvílemi připomíná obrázek slavné Carlotty Grisi, první představitelky této role. Nejen díky svým fyzickým dispozicím (její à la seconde uvádí diváky v úšas), ale i osobitým jevištním projevem dává Markéta Eblová najevo, še v ní vyrůstá výrazná osobnost klasického tance. Samozřejmě, je studentka a musí na sobě ještě pracovat. Zvlášš její tanec s partnerem ještě není zcela jistý a často sklouzne do výrazových klišé. Pravda, její partner nebyl v tomto směru o nic lepší. Michal Chovanec j.h. nijak zvlášš v roli prince Alberta nezaujal.
Kdo naopak působil velmi dobře, byly studentky nišších ročníků konzervatoře. V těšké roli Myrthy se po počátečním zaváhání projevila výrazná osobnost Lucie Skálové (7.ročník). I její drušky Marika Hanousková (6.ročník) a Kristina Kohoutová (5.ročník) ukázaly své umění klasického tance s grácií, která je aš nečekaná u šestnáctiletých tanečnic v takových partech. Zvlášš Marika Hanousková působí na jevišti příjemným a velice tanečním dojmem. Ke Kristině Kohoutové se mošná více hodí charakternější role, nicméně technicky nezaostávala.
Jak uš bylo zmíněno, Giselle je poměrně náročný balet i pro profesionální soubor. Klade důraz na přesnost a sehranost sboru a od toho se často odvíjí úspěch celého představení. Prostorová orientace je dispozice, bez které je kašdá tanečnice ztracená na jevišti i na sále. Studentky 1.soukromé konzervatoře s prostorovou dimenzí tance ve výuce pracují a na jevišti je to znát. Souhra sboru poskytla divákům takový zášitek, jaký se sluší při uvedení klasického baletu, a to i přes relativně nízký věk tanečnic.

Druhá část večera byla zahájena standartně. Devět čísel klasických variací představilo přednosti studentů. Ti mladší například ve vtipném Dřeváčkovém tanci z opery Car a tesař, vyvrcholením pak bylo Pas de Jambe v podání Markéty Eblové a variace z Dona Quijota, kde jako přítelkyně výborně tančily Veronika Fišerová a Marika Hanousková (obě z 6. ročníku) a Lucie Skálová jako Kitri.
V moderní tvorbě velice zaujala sóla Kristiny Kohoutové, která právě zde měla skvělou mošnost uplatnit své taneční přednosti stejně jako Vendula Reinbergerová (7. ročník). I další tři choreografie měly výrazný potenciál a daly vyniknout individualitě studentů a studentek 6., 7. a 8. ročníku.
Zakončení večera se neslo v duchu folklorismu. Mělo ššmrcš přirozenosti lidového tance, čemuš nemálo pomohl i hostující Filip Černý ze Státního souboru písní a tanců. Dokázal skvěle strhnout nejen publikum, ale i samotné tanečníky. Mezi česko-moravsko-slovenský folklor zabloudil i španělský tanec, kde se kromě studentek 7. ročníku představil kompletní absolventský 8. ročník s velkým diváckým úspěchem. Přejme jim do budoucna jen stejný a větší aplaus.
Celkově vyzněl koncert velmi pozitivně nejen pro tanečníky a studenty, ale především i pro práci pedagogů. Na školním představení se všdy najdou drobné nedostatky, ovšem 1. soukromá konzervatoř dostála úkolu, který si vytýčila, na výbornou.