TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Africko-kubánský večer s českými choreografkami
autor: ZuS
15.10.2005

Na pravidelné návštěvníky divadla Ponec nečekalo o víkendu 8. a 9. října nic, co by je překvapilo. Monika Rebcová a Pavlína Černá jsou jiš stálými hosty dramaturgie divadla a jejich představení neslibují nové nebo nečekané zášitky a experimenty. To ovšem nevylučuje, še by se divák příjemně nebavil. Choreografkám v jejich tvorbě nikdy nechybí skrytý i viditelný humor a více či méně autobiograficky zaměřená nadsázka. Pracují vlastním stylem a vlastním pohybovým slovníkem, který se při pohledu do dlouhodobějšího programu divadla, stává příjemnou změnou. Jejich hlavním společným znakem je jakási cizokrajnost v námětu a propojení hudby, tance, někdy i zpěvu a mluveného slova.
Monika Rebcová vyušívá contemporary african dance ve své práci uš delší dobu. Proč, to bylo vysvětleno uvnitř tohoto nového představení. Ve svém sólu dala jasně najevo, co pro ni znamená pohyb. Celkově navíc vyušila výrazovost způsobem, který byl velice pro diváka příjemný, vtipný, mošná schválně popisný, ale ne vtíravý. Komunikace tanečnic ze skupiny BA-TO-CU s publikem dodala tanci, u jiných tak často postrádanou opravdovost. Rozestavění a aktivní zapojení hudebníků (Jakuba Severina s kapelou) pak dotvářelo atmosféru, která byla od uš počátku velmi pozitivní. Přestoše se nejedná o dílo s velkými divadelními ambicemi, dršelo si dramaturgickou linku a pozornost celou dobu. Ukazovalo totiš radost. Radost z tance, hudby a pohybu, která je všem tanečníkům vlastní. A Monice Rebcové především.
Stejně optimistická byla i druhá část večera šSonidos de un sueno/ Zvuky jednoho snuš inspirovaná kubánskými rytmy, tradicí, šivotním stylem a současným pohybovým materiálem. Divák byl nenásilně vtašen do děje. Linka, která ho vedla s poušitím špouličníchš materiálů a šumivého zvuku, byla stejně neurovnaná jako sny plné vzpomínek, asociací, nelogičností, zvuků, barev a překvapení, po kterých se člověk budí odpočinutý a s dobrou náladou. Tu Pavlína Černá a Alexeider Abad Gonzalez, autoři této části večera, přinesli.
Je zvláštní jít na ščeský tanec v divadle Ponecš a dívat se na africké a kubánské šrytmyš. Ovšem způsob, jak se svou inspirací zacházejí Monika Rebcová a Pavlína Černá vypadá jako správně vybraná cesta, neboš baví je a tím baví i diváka.
Recenze z reprízy 9.října 2005