TANEČNÍ AKTUALITY

Vítejte na zkušební verzi portálu tanecniaktuality.wz.cz. Tyto stránky vznikly z potřeby reflexe tanečního dění, ale nyní již nejsou v provozu!

Veškeré aktuální informace o tanci a pohybovém divadle naleznete na nové adrese prvního internetového časopisu o tanci www.tanecniaktuality.cz Těšíme se na vaši návštěvu!

Taneční aktuality - orientační bod ve světě tance e-mail: info@tanecniaktuality.cz.


novinky na webu

19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualní informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz19.12. 2006
Od roku 2007 zde najdete aktualnĂ­ informace o tanci.
www.tanecniaktuality.cz29.11. 2006
Výsledky Ceny Jarmily Jeřáblové v sekci proběhlo29.11. 2006
Recenze na novou premiéru Národního divadla Romeo a Julie29.11. 2006
VĂ˝sledky Ceny Jarmily JeĹ?Ă·blovĂ? v sekci probÄ?hlo29.11. 2006
Recenze na novou premiĂ?ru NĂ·rodnĂ­ho divadla Romeo a Julie27.11. 2006
Company ProArt pravidelně hraje několik představení. Názory na nejnověj?í premiéru Barocko i star?í reprízu Kdopak by se bál? najdete v sekci recenze.27.11. 2006
Company ProArt pravidelnÄ? hraje nÄ?kolik pĹ?edstavenĂ­. NĂ·zory na nejnovÄ?j?Ă­ premiĂ?ru Barocko i star?Ă­ reprĂ­zu Kdopak by se bĂ·l? najdete v sekci recenze.25.11. 2006
Taneční Diář na prosinec zaplněn !25.11. 2006
TaneÄ«nĂ­ DiĂ·Ĺ? na prosinec zaplnÄ?n !24.11. 2006
Rozhovor s novým ?éfem baletu Slovenského národního divadla Máriem Radačovským ve stejnojmenné sekci!24.11. 2006
Rozhovor s novým ?�fem baletu Slovensk�ho n÷rodního divadla M÷riem Radaīovským ve stejnojmenn� sekci!21.11. 2006
Recenze z listopadového Ponce: Autorský večer Lucie Holánkové a nová choreografie Ioany Mony Popovici.21.11. 2006
Recenze z listopadov�ho Ponce: Autorský veīer Lucie Hol÷nkov� a nov÷ choreografie Ioany Mony Popovici.