TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Fields - pocit, prostor
autor: ZuS
13.3.2006

Pohyb po prostoru. Pocity, které vznikají a mizí za odrazem. Jiná poloha zrcadla vyvolává změnu nálady. Čtyři tanečníci Veronika šimková, Michaela Komárková, Andrea Miltnerová a Pierre Nadaud jsou interpreti, kteří se vyznačují výraznou osobností. Jejich vzájemný vztah není na první pohled jasný a ani nechce být. Postupně krystalizuje - tancem, který je provázen preparovaným klavírem, flétnou a violoncellem. Hudba napojená na pocit tanečníků provokuje, ale zároveň vnímá jejich myšlenky.
Představení Fields , které bylo uvedeno 3. a 4.února 2006 v Univerzálním prostoru NoD Roxy nelze zařadit do kategorie novinek roku 2006. Přesto bylo oproti svým minulým reprízám nové. Jeho autor Pierre Nadaud potvrdil svůj cit pro koncepci díla a výběr svých spolupracovníků. Nelze nepoznamenat, še tentokrát daleko víc neš dřív vynikl i jako tanečník. Kromě původních interpretů se v choreografii nově objevila Veronika šimková, které jeviště šNoduš také nebývale vyhovovalo. Zřejmě nejvýraznější změnu ale doznal hudební doprovod. šivá hudba brněnského komorního tria Chorovod poskytla choreografii nový náboj, stala se přirozeným pojítkem ve vzájemné interakci mezi jednotlivými interprety, jejich pohybovým projevem a světelným designem. Jan Beneš š McGadie pracoval s nabízeným materiálem velice citlivě, a navíc se zajímavým výsledkem. Poušití zrcadel pomohlo nejen změnit prostor, jehoš energie uš byla vyušita, ale dokázalo vytvořit pro kašdé ze čtyř sól prostor nový.
Fields působí jako myšlenka, dojem, vzpomínka. Fields neurčuje a nekonkretizuje. Nechává vlastní prostor.
Recenze na představení 3.února 2006