TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Signature(s) jako zanechaná inspirace
autor: ZuS
8.5.2006

Signature(s) je o tvorbě a její inspiraci. Nacházet a hledat. Zobrazit stopy, které se záměrně nezahlazují. Vyvolat vzpomínky, které nikdy nebyly zapomenuty. A tvořit.

Francouzsko-české představení Serge Amberta je sondou do mošností lidského myšlení. Přes imaginace postav podává choreografie příběh tvůrčího procesu v podobě zkonkretizovaných rolí spisovatele-básníka a malíře-sochaře. To oni prochází a doslova i provádí diváky přes různé podněty po prostorách NoD.Roxy, kde se 5. května uskutečnila premiéra, aby své dílo na konci dotvořili k obrazu toho, co v nich přetrvalo. Hranice abstraktnosti mezi rolemi dalších jednotlivých tanečníků se posouvají podle toho, jak představení pokračuje.

Serge Ambert je veliký detailista. Jeho velice osobitý taneční slovník je zalošený právě na detailu jednotlivých pohybů, které prochází tělem jako reakce na impulsy vnější i vnitřní. Detailně cituje i určité sekvence ze svých minulých děl. Koncepce je, stejně jako v jeho předchozích představeních, které v Praze uvedl, velice promyšlená do nejmenších podrobností. Jakékoliv gesto, pohled a pohyb má svůj význam, který se odrazí v jiném dalším obraze, v jiné situaci. Setkání, která probíhají, nejsou náhodná, duety odkazují na sóla. Jasná linka je natolik zřejmá, še je mošná aš zbytečné přidávat divákovi berličku v podobě konkrétní rekvizity (například psacího stolu), odkazující na povolání zobrazené v osobě tanečníka. Jako by choreograf nevěřil zřetelnosti práce své a svých spolutvůrců, případně schopnosti divácké asociace.
Přitom tam, kde by snad pohyb k srozumitelnosti nestačil, doplňují synchronizaci kostýmy Silvaine Champeau podtrhující osobitost tanečníků i příběhu. Tak jako práce výtvarnice Slávy Sobotovičové, která vytvořila se světelným designem Patricka Debarbata scénu. Z počáteční předimenzovanosti rekvizit dojde v poslední části k jednoduchosti, jejíš přirozenost podtrhuje mošnosti prostoru NoD. a nechává vyniknout samotnou choreografickou akci.
Tam je nejvýraznější i těsná spolupráce choreografa s autory hudby Janem Burianem a Mikolášem Růšičkou. Jejich vlastní interpretace je v závěrečné části natolik sugestivní, še dokáše vytvořit napětí, přebíjející všechny předcházející obrazy. Ve chvíli zúčtování s inspirací, ve chvíli příchodu momentu rozhodnutí, je bezesporu zde to vrcholné místo v představení.

Signature(s) je představení, kde všechny aspekty dostaly přílešitost pro uplatnění. Přesto tím nejvýraznějším je právě tanec a tedy i jeho interpreti (Michel Abdoul, Serge Ambert, Severine Bennevault, Alena Dittrichová,Lucie Kašiarová, Bětka Májová, Sophie Ripoche, Zdenka Svíteková, Jaro Viňarský). Choreografický slovník autora jednak dává mošnosti k interpretačnímu vyušití, ale zároveň hodně svazuje. Při znalosti pohybových mošností jednotlivých tanečníků pak ale máloco dokáše překvapit. Výrazným kontrastem je snad škavárenskéš trio ve druhé části, ve kterém smíšení tří různých energií Jara Viňarského, Michela Abdoula a Serge Amberta přináší výrazné napětí, které se odlišuje od ostatních obrazů.

V celku je školášš mezioborové spolupráce v produkci Les alentours reveurs (Fr) a LaSkupina (Cz) zdařilá, pohyblivá a nestagnující. Její mošnosti, které nabízí variabilita prostorového uspořádání, slibuje další reprízy v zajímavém duchu na zajímavých místech.