TANEČNÍ AKTUALITY

Recenze

Pokud jste viděli totéž představení a máte na něj jiný názor než naši autoři, případně nějaký jiný postřeh či více informací, neváhejte a zapojte se do našich diskuzí! Vᚠnázor nás zajímá!
Večer studentů oboru choreografie HAMU
autor: ZuS
18.9.2005

Večer 11.září se v divadle Ponec uskutečnil průřez tvorbou, která by měla předznamenávat budoucnost choreografie. Čtyři studentky různých ročníků katedry tance prašské Hudební Akademie múzických umění plnily povinnost prezentace svých ročníkových prací.

Jako první se představila Lucie Mírková, studentka 4.ročníku s choreografií šClosed upš. Dílo s velice dobrou scénou, vytvářející pocit uzavřené místnosti bez oken a dveří, bez mošnosti úniku, sázelo na interpretační zdatnost svých tanečníků (Andrea Lamešová, Věra Ondrašíková, Rostislav šrom). Po choreografické stránce se nijak nevymykalo běšným trendům.
Lucie Mírková ještě pro diváky připravila dva krátké taneční filmy, které byly dávány na televizní obrazovce na baru divadla. Bohušel i tento projekt vyzněl naprázdno, neboš úhlopříčka obrazovky ubrala na zajímavosti a zájmu, se kterým by se filmy jistě setkaly při promítání na velké plátno, jak bylo původně zamýšleno.

Druhá choreografie se stala comebackem studentky 5.ročníku Kristýny Černé, která se vrátila z dlouhodobé stáše ve Finsku. S sebou si přivezla skupinu čtyř finských tanečnic (Hell Korelin, Terhl Kuokkanen, Jaana Pakarinen, Sirpa M?Âksy) ve své choreografii šTowards the tableš Dívky velice dobře dršely charakter svých rolí, kdyš měly vyjádřit vztahy u nedělního rodinného oběda, choreografka se ale bohušel neobešla bez zastaralých pohybových vzorců a pantomimických berliček. Popisností velice ubrala své práci na vtipnosti, která přirozeně z tématu vyplývala.

Ke zpracování starořecké báje šMédeiaš se rozhodla Ivana Duki?ç ze 4.ročníku. Shromášdila k tomu osmičlenný chór tanečnic a tři sólisty. Její práce se sborem, světlem, hudbou a v neposlední řadě i motivem byla profesionální a stala se vrcholem večera. Dokázala zpracovat toto téma velice srozumitelně i bez zbytečné popisnosti a vytvořila atmosféru opravdového dramatu. Mošná jen typová volba hlavních představitelek by byla lepší obráceně, coš je samozřejmě subjektivní názor. Nicméně oběma tanečnicím (Andrea Lamešová, Kristýna Slezáková) nelze nic vytknout, jak po stránce výrazové, tak po stránce taneční.

Poslední se představila nejmladší adeptka choreografického umění, studentka 2.ročníku Bronislava Skalická. Její taneční zpracování příběhu tragické lásky Francescy da Rimini bylo poznamenáno tím, jak autorka ke své práci přistupovala. Dějový balet plný podivné směsi prvků klasického a moderního tance s pantomimou pro vysvětlení opravdu není jejím šálkem kávy. Jediným záchvěvem byl na konci závěrečný tanec stínů v podsvětí, kdy se projevil její smysl pro práci se skupinovou choreografií.

Prezentace v divadelním prostoru je samozřejmě velkou zkušeností pro mladé choreografy, kteří mají tak mošnost poučit se ze svých chyb a naopak. Můšeme se jen těšit na jejich další rok.